Nezávazná Poptávka
ZDARMA
Nezávazná Poptávka
ZDARMA

Obchodní podmínky společnosti BESK

1) Objednávka zboží

Zboží se objednává písemně faxem na 495588103 nebo e-mailem besk@besk.cz. Pro správné a rychlé vyřízení objednávky doporučujeme zboží přesně specifikovat dle ceníku nebo prospektu.
Objednávka musí obsahovat tyto základní údaje:
 • jméno, adresu (název a sídlo firmy)
 • číslo telefonu, faxu, e-mail
 • IČO, DIČ, bankovní spojení (nejde-li o soukromou osobu)
 • druh výrobku, přesný název, barvu a množství
 • termín dodání
 • místo určení (přesnou adresu, PSČ a popř. GPS souřadnice, telefon)
 • způsob platby:
  • v hotovosti při vystavení faktury
  • v hotovosti řidiči auta při převzetí zboží
  • předfakturou
  • u smluvních partnerů dle platné smlouvy
 • palety:
  • výměnou při dodání zboží
  • na zálohu 400 Kč + DPH (dle aktuálního ceníku)
 • způsob skládání palet:
  • vlastní ( fa BESK neručí za poškozené zboží neopatrnou manipulací )
  • zajistí BESK HR - 200 Kč + DPH
Výrobu pultových, hromosvodových, sněhových a lomených tašek je nutné objednat minimálně 14 dnů před plánovaným termínem odběru střešní krytiny. Zruší-li zákazník objednávku, bude mu fakturována částka za vyrobené a neodebrané zboží dle platného ceníku.

2) Ceny

Ceny jsou určeny ceníkem BESK, spol s r.o., platným v době vystavení faktury. Jsou stejné pro všechny barevné odstíny, liší se pouze ceny za povrchové úpravy EXTRA a SUPER.

3) Předmět dodávky

Předmětem dodávky jsou výrobky firmy BESK, které odpovídají ČSN EN 490. Dále zboží, uvedené v prospektech a cenících firmy BESK.

4) Výdej zboží

Zboží je vydáváno zásadně po jeho zaplacení. U smluvních partnerů se výdej řídí platnou dohodou.

5) Splnění dodávky

Za splnění dodávky se považuje převzetí zboží kupujícím, nebo pověřeným zástupcem. Kupující je povinen překontrolovat úplnost a neporušenost dodávky dle dodacího listu. To se netýká betonového zboží v originálním balení. V tomto případě kontroluje jen počet palet. Případnou reklamaci uplatní kupující ihned u řidiče, který vše zapíše na dodací list.
ZBOŽÍ ZŮSTÁVÁ MAJETKEM FIRMY BESK, spol. s r.o. DO JEHO ÚHRADY.

6) Balení a způsob dopravy

ZBOŽÍ DODÁVÁME A BALÍME V POČTECH DLE POŽADAVKU ZAKAZNÍKA.
Zboží je dodáváno na EURO paletách 800 x 1200 mm, zapáskované a balené ve smršťovací fólii. Palety zálohujeme 400,- Kč + DPH za kus, nebo měníme. Záloha na palety propadá ve prospěch firmy BESK, pokud nejsou odběratelem na vlastní náklady vráceny do 40 dnů od dodání zboží. Za opotřebení palet účtujeme 100,- Kč + DPH za paletu.
DOPRAVA: - paušál do 50 km 2000 Kč, nad 50 km 2500 Kč, nad 100 km 3500 Kč.
Dovoz neúplné dodávky a doobjednávky chybějícího zboží je zpoplatněn a je předmětem cenové kalkulace na dopravu firmou BESK — kalkulace dopravy je na vyžádání. Firma BESK dodá objednané zboží na místo určení do 14 dní po zaplacení faktury, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud bude zboží objednáno více jak 14 dní a firma BESK v době jeho dodání nebude některé zboží mít na skladě, zajistí jeho dodání zákazníkovi na vlastní náklady do 10 dnů od prvního závozu střešní krytiny.
Doprava Ford Tranzit dle platného ceníku.
Za složení, naložení nebo překládku palet hydraulickou rukou účtujeme 200,- Kč + DPH za 1 paletu. Palety se zbožím se mohou pokládat jen na pevný a rovný povrch. V žádném případě se nesmí skladovat na sebe. Při vlastním složení odběratelem firma BESK neakceptuje reklamaci poškozeného zboží.

7) Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Firma BESK poskytuje záruku 30 let na užitné vlastnosti tašek (únosnost, mrazuvzdornost, prosákavost) dle ČSN EN 490.
Podmínkou pro poskytnutí záruky je dostatečné odvětrání střešní krytiny. To je zaručeno umístěním min. 10 ks větracích tašek na 100m2 střešní krytiny. Doporučení mezi každý krov.
Záruka se nevztahuje na přechodné vápenné výkvěty a malé rozdíly v barvě (viz ČSN EN 490 a ČSN EN 491). Záruka se rovněž nevztahuje na vady, způsobené nesprávnou montáží krytiny, neodborným zacházením a především neodbornou chůzí po střeše nebo na změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy.( ČSN 731901).
Zjevné závady musí být reklamovány ihned - viz bod 5). Skryté závady, tj. poškození zboží v originálním balení, do 3 dnů po jejich zajištění. Reklamace se uplatňuje písemně s přiloženým dodacím listem.

Prodávající si vyhrazuje právo odstranit reklamované vady dle vlastního rozhodnutí. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací, nebo uložením u kupujícího - viz bod 6)

Prodávající si vyhrazuje právo prohlídky zboží před rozhodnutím o uznání reklamace.

8) Závěrečné ustanovení

V ostatních neuvedených případech platí ustanovení Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.

9) Vrácení nepoužitého zboží

Vrácené zboží nesmí být poškozené, odřené nebo navrtané. Pokud je to možné, tak nerozbalené v původním balení. Z nerozbaleného zboží odečítáme 20% a z rozbaleného 30% dolů z kupní ceny. Toto zboží zákazník vrací na vlastní náklady do firmy BESK. V případě, že bude firma BESK odvážet zboží od zákazníka, je účtována nakládka a doprava dle aktuálního ceníku. Toto zboží musí být připraveno a řádně zabaleno na europaletě.

Zákaznická linka BESK

Poradíme vám s výběrem střešní krytiny a zdarma sestavíme i cenovou nabídku
Sídlo společnosti
Praskačka 25 
503 33 Hradec Králové

: 44444001
DIČ: CZ 44444001
Otevírací hodiny
Pondělí 6:00 - 15:00
Úterý 6:00 - 15:00
Středa 6:00 - 15:00
Čtvrtek 6:00 - 15:00
Pátek 6:00 - 15:00
Nepřehlédněte
© 2024 BESK, spol. s r.o. | Vyrobilo studio