fb
Výrobce betonové střešní krytiny BESK Český výrobce betonové střešní krytiny BESK Od 22. 10. 2020 máme, dle usnesení vlády č. 1079, otevřeno pouze pro velkoobchodní prodej živnostníkům a podnikatelům. Objednávky na drobný prodej hlaste předem telefonicky 495588125 nebo emailem besk@besk.cz. Výdej zboží probíhá za zvýšených hygienických opatření. Vstup pouze s rouškou. 7,00 - 14,30 hod. Sleva
45%

Obchodní podmínky

1) Objednávka zboží

Zboží se objednává písemně faxem na 495588103 nebo e-mailem besk@besk.cz. Pro správné a rychlé vyřízení objednávky doporučujeme zboží přesně specifikovat dle ceníku nebo prospektu.

Objednávka musí obsahovat tyto základní údaje:

 • jméno, adresu (název a sídlo firmy)
 • číslo telefonu, faxu, e-mail
 • IČO, DIČ, bankovní spojení (nejde-li o soukromou osobu)
 • druh výrobku, přesný název, barvu a množství
 • termín dodání
 • místo určení (přesnou adresu, PSČ a popř. GPS souřadnice, telefon)
 • způsob platby:
  • v hotovosti při vystavení faktury
  • v hotovosti řidiči auta při převzetí zboží
  • předfakturou
  • u smluvních partnerů dle platné smlouvy
 • palety:
  • výměnou při dodání zboží
  • na zálohu 205 Kč + DPH nebo odprodej za 160 Kč + DPH
 • způsob skládání palet:
  • vlastní ( fa BESK neručí za poškozené zboží neopatrnou manipulací )
  • zajistí BESK HR - 150 Kč + DPH

Výrobu pultových, hromosvodových, sněhových a lomených tašek je nutné objednat minimálně 14 dnů před plánovaným termínem odběru střešní krytiny. Zruší-li zákazník objednávku, bude mu fakturována částka za vyrobené a neodebrané zboží dle platného ceníku.

2) Ceny

Ceny jsou určeny ceníkem BESK, spol s r.o., platným v době vystavení faktury. Jsou stejné pro všechny barevné odstíny, liší se pouze ceny za povrchové úpravy EXTRA a SUPER.

3) Předmět dodávky

Předmětem dodávky jsou výrobky firmy BESK, které odpovídají ČSN EN 490. Dále zboží, uvedené v prospektech a cenících firmy BESK.

4) Výdej zboží

Zboží je vydáváno zásadně po jeho zaplacení. U smluvních partnerů se výdej řídí platnou dohodou.

5) Splnění dodávky

Za splnění dodávky se považuje převzetí zboží kupujícím, nebo pověřeným zástupcem. Kupující je povinen překontrolovat úplnost a neporušenost dodávky dle dodacího listu. To se netýká betonového zboží v originálním balení. V tomto případě kontroluje jen počet palet. Případnou reklamaci uplatní kupující ihned u řidiče, který vše zapíše na dodací list.

ZBOŽÍ ZŮSTÁVÁ MAJETKEM FIRMY BESK, spol. s r.o. DO JEHO ÚHRADY.

6) Balení a způsob dopravy

ZBOŽÍ DODÁVÁME A BALÍME V POČTECH DLE POŽADAVKU ZAKAZNÍKA.
Zboží je dodáváno na EURO paletách 800 x 1200 mm, zapáskované a balené ve smršťovací fólii. Palety zálohujeme 205,- Kč + DPH za kus, nebo měníme. Záloha na palety propadá ve prospěch firmy BESK, pokud nejsou odběratelem na vlastní náklady vráceny do 40 dnů od dodání zboží. Za balení, manipulaci a opotřebení palet účtujeme 50,- Kč + DPH za paletu.

DOPRAVA: - paušál do 50 km 1000 Kč, nad 50 km 1500 Kč. Dovoz neúplné dodávky a doobjednávky chybějícího zboží je zpoplatněn a je předmětem cenové kalkulace na dopravu firmou BESK — kalkulace dopravy je na vyžádání. Firma BESK dodá objednané zboží na místo určení do 14 dní po zaplacení faktury, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud bude zboží objednáno více jak 14 dní a firma BESK v době jeho dodání nebude některé zboží mít na skladě, zajistí jeho dodání zákazníkovi na vlastní náklady do 10 dnů od prvního závozu střešní krytiny.

Doprava Ford Tranzit do 1200 kg je 10 Kč / km + DPH.

Za složení, naložení nebo překládku palet hydraulickou rukou účtujeme 150,- Kč + DPH za 1 paletu. Palety se zbožím se mohou pokládat jen na pevný a rovný povrch. V žádném případě se nesmí skladovat na sebe. Při vlastním složení odběratelem firma BESK neakceptuje reklamaci poškozeného zboží.

7) Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Firma BESK poskytuje záruku 30 let na užitné vlastnosti tašek (únosnost, mrazuvzdornost, prosákavost) dle ČSN EN 490.

Podmínkou pro poskytnutí záruky je dostatečné odvětrání střešní krytiny. To je zaručeno umístěním min. 10 ks větracích tašek na 100m2 střešní krytiny.

Záruka se nevztahuje na přechodné vápenné výkvěty a malé rozdíly v barvě (viz ČSN EN 490 a ČSN EN 491). Záruka se rovněž nevztahuje na vady, způsobené nesprávnou montáží krytiny, neodborné zacházení a především neodbornou chůzí po střeše. ( ČSN 731901).

Zjevné závady musí být reklamovány ihned - viz bod 5). Skryté závady, tj. poškození zboží v originálním balení, do 3 dnů po jejich zajištění. Reklamace se uplatňuje písemně s přiloženým dodacím listem.
Prodávající si vyhrazuje právo odstranit reklamované vady dle vlastního rozhodnutí. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací, nebo uložením u kupujícího - viz bod 6)
Prodávající si vyhrazuje právo prohlídky zboží před rozhodnutím o uznání reklamace.

8) Závěrečné ustanovení

V ostatních neuvedených případech platí ustanovení Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.

ZÁKAZNICKÁ LINKA

Nevíte si rady? Nemůžete něco najít? Potřebujete s něčím poradit? Potřebujete pomoc s výpočtem střechy? Nevíte jak získat nabídku od společnosti BESK?

Neváhejte zavolat na zákaznickou linku BESK, vše společně vyřešíme.

+420 495 588 125